Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English
Türkmenbaşynyň halkara deňiz porty TRASEKA (Hytaýdan
Ýewropa ýükler üçin tranzit ýoly) halkara ugrunda amatly ýerleşen.

Habarlar

Umumy maglumat

 • Taslamanyň bahasy 1,5 mlrd amerikan dollaryndan gowrak.
 • Portuň kuwwatlylygy bir ýylda 17 mln. dürli ýükler.
 • Portuň umumy meýdany 150 Ga.
 • Portuň çuňlugy 6-7 metr.
 • Bir wagtda 17 gämini kabul etmek mümkinçiligi.
 • Jaýlaryň we ammarlaryň meýdany 146 900 m2.
 • Kran we ýük ýükleýiş tehnikasynyň mukdary 42 sany – “Liebherr”.
 • Dürli enjamlaryň birlikleriniň mukdary 1010.
 • Rapiscan kompaniýasynyň skanerleri.
 • Umumy göwrümi 35 müň m3 bolan däne üçin 14 sany silos saklaýan minaralar.
 • Häzirki zaman kuwwatly buksirlerden hususy kömekçi flot.
 • Ähli duralgalarda suwy bermegiň we hojalyk nejasat suwlary sormak ulgamy.

Hyzmatlar

Tanyşdyryş kitapçasy

Portda operasion terminal ulgamy ornaşdyrylan. Logistika boýunça ähli hasaplaşyk amallary doly awtomatlaşdyrylan. Müşderä aýratyn çemeleşme. Portlaryň arasynda gelýän gämiler we ýükler barada öňünde maglumat alyş-çalyş etmegiň mümkinçiligi.