Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty çagalar üçin täze ýyl baýramçylygyny geçirdi

28 Dekabr, 2018 ý.

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty çagalar üçin täze ýyl baýramçylygyny geçirdi

 

2018-nji ýylyň 28-nji dekabrynda “Çarlak” myhmanhanasynda, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işgärleriniň çagalary üçin, täze ýyl dabarasy gurnaldy. Bu çäre Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň we Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýolbaşçylygynda gurnaldy. Baýramçylyk çäresi çagalaryň täze ýyl geýimlerinde, gyzykly oýunlar bilen Aýaz babanyň gatnaşmagynda çagalara täze ýyl sowgatlarynyň gowşyrylmagy bilen ýokary derejede gurnaldy.  Bu täze ýyl baýramçylygy çärä gelen çagalaryň ýüzüne gülki we şatlyk paýlady.