Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English

“Flestina” gämisi

10 Maý, 2019 ý.

“Flestina” gämisi

        Türkmenbaşy Halkara Deňiz porty häzirki wagtda ýük daşaýan  we ýolagçy gatnadýan gämileriň gelim-gidimli ýerleriniň birine öwrüldi. Türkmenbaşy Halkara Deňiz porty Beýik Ýüpek ýolunyň çatrygynda ýerleşip, söwda geçelgelerine giň ýol açýar we daşary ýurtlar bilen söwda ykdysady aragatnaşygyny saklamaga uly itergi berýär. 2019–ýylyň 8-nji maýynda Gazagystan Respublikasynyň Aktau portundan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň umumy ýükler terminalyna “Flestina” gämisi bilen barit önümi gelip gowuşdy.