Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English

“Karal” gämisi

13 Maý, 2019 ý.

“Karal” gämisi

 

     Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ýurdumyzyň syýasatynyň dürli ugurlaryna degişli üstünlikler gazanylýar we ýokary derejede işler alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly täze bina bolan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda hem bu ugurda öndürjilikli işler ýola goýulýar. Häzirki wagtda ýurdumyza dünýäniň dürli künjeklerinden durmuş ähmiýetli dürli görnüşli harytlar gelip gowuşýar we biziň ýurdumyzyň  önümleri eksporta ugradylýar. Muňa mysal edip, 2019–ýylyň 11-nji maýynda Türkiýe Respublikasyndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna 3000 tonna golaý umumy ýükler getirildi.