Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English

1-nji Hazar Ykdysady Forumy myhmanlara garaşýar

05 Iýul, 2019 ý.

1-nji Hazar Ykdysady Forumy myhmanlara garaşýar

 

          Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen 2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda 1-nji Hazar Ykdysady Forumy geçirilmegi meýilleşdirilýär. Şeýle hem geçiriljek forumuň çäklerinde Türkmenbaşy Halkara deňiz portunuň umumy ýükler terminalynda “Hazar innowasion tehnologiýalar”  we “Türkmen sährasy-2019 ” atly halkara sergileriniň geçirilmegi meýileşdirilýär. Dabaraly geçiriljek bu sergilere dünýäniň dürli ýurtlaryndan myhmanlara garaşylýar.