Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English

Port işgärleriniň nobatdaky üstünlikleri

02 Iýul, 2019 ý.

Port işgärleriniň nobatdaky üstünlikleri

          Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm çatrygynda ýerleşýän Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bedew bady bilen täze ösüşlere beslenýär. Muňa mysal edip paromda daşalan awtoulaglaryň sanynyň 2018-nji ýylyň I ýarymynda   7231 sany awtoulaga deň bolandygyny, 2019-nj ýylyň şol döwri üçin bolsa paromda daşalan awtoulaglaryň sanynyň 11380-e deň bolandygyny görkezip bolar.  Bu bolsa degişli döwür üçin görkezijileriň 57 % göterim artyp, deňiz portunyň ýylsaýyn täze belentliklere çykýandygyny aýdyň görkezýär.