Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English

“Şadyýan gurluşyk” hem-de “Deňiz kenary” hususy kärhanalarynyň buýurmasy esasynda getirilen turbalar

03 Oktýabr, 2019 ý.

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde, ilaty we halk hojalygynyň pudaklaryny suw bilen bökdençsiz we ýeterlik mukdarda üpjün etmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Milli Liderimiziň rayatlaryň aaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak ugrundaky Тутумли ишлерини Чеклеринде вылудыызы сахли себитлериндаки обалара, эмигрантские суши, легкие шерстяные шейгуры Häzirki wagtda Balkan welayatynyň Bereket etrabyndan Balkanabat şäherine agyz suwyny čekmek boýunça alnyp barylýan işler hem munuň aýdyň mysaly bolup durýar.