Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English

Iş orunlary

Täze deňiz menzili Türkmenistanyň ykdysady taýdan ösüşine, senagat we ulag düzümleriniň kämilleşdirilmegine, täze iş orunlarynyň döredilmegine oňyn şertleri üpjün eder we iri maýa goýumlarynyň çekilmegini şertlendirýär.

Halkara deňiz portynyň döwrebap we ýokary hilli hyzmatlary ýerine ýetirmek maksady bilen birnäçe ugurlardaky, öz kärine ussat dalaşgärler kabul ediler.

Portyň düzümindäki umumy ýük terminalynda - 265 adam. 

ürgün ýükler terminalynda - 280 adam.

ýolagçy we ýük terminalynda - 243 adam.

konteýner terminalynda - 512 adam zähmet çeker.

 

Açyk iş orunlaryna degişli maglumatlar, saýdymyzyň şu sahypasynda ýerleşdiriler. 

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty boýunça  boş iş wezipeleriň  sanawy:

Senesi: 06.11.2018

  1. Portal kranynyň konstruksiýasyna gözegçilik boýunça inžener

  2. Baş energetik

  3. inžener-konstruktor

  4. Gämi gabarasynyň  uçastogynyň  ussasy

  5. Gämi gurluşykçy

  6. Gämi galdyryş işleri boýunça operatory

  7. Gämi agaç ussasy

  8. Gäminiň elektron enjamlaryny abatlaýjy

  9. Mostly göterijiniň maşinisti