Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English

Iş orunlary

Täze deňiz menzili Türkmenistanyň ykdysady taýdan ösüşine, senagat we ulag düzümleriniň kämilleşdirilmegine, täze iş orunlarynyň döredilmegine oňyn şertleri üpjün eder we iri maýa goýumlarynyň çekilmegini şertlendirýär.

Halkara deňiz portynyň döwrebap we ýokary hilli hyzmatlary ýerine ýetirmek maksady bilen birnäçe ugurlardaky, öz kärine ussat dalaşgärler kabul ediler.

Portyň düzümindäki umumy ýük terminalynda 265 adam, ürgün ýükler terminalynda 280 adam, ýolagçy we ýük terminalynda 243 adam, konteýner terminalynda 512 adam zähmet çeker.

Porta hyzmat ediş binalarynyň çäginde ençeme desgalar we meýdançalar gurnaldy. Gurnalan binalar gözegçilik diňi, saglyk merkezi, içeri işler gullugy üçin bina, migrasiýa gullugy üçin bina, gümrük gullugy üçin bina, myhmanhana, demir ýol dolandyryş binasy, portyň dolandyryş işgärleri üçin iş otaglaryndan ybarat. 

Açyk iş orunlaryna degişli maglumatlar, saýdymyzyň şu sahypasynda ýerleşdiriler.